Roku 1723 je v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je Karel VI., císař Svaté říše římské a král španělský a uherský, korunován králem českým. A právě zde začíná životopisný film jeho dcery, pozdější císařovny Marie Terezie. Příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, nastoupení vladařské cesty Marie Terezie, převzetí maďarské koruny i příběh šestnáctinásobného mateřství jedné z nejvýznamnějších žen v dějinách novodobé Evropy. Příběh o této vyjímečné ženě Merii Terezii je dobrým tématem k natočení filmu. Její život byl natolik obsáhlý a pestrý že filmaři museli film o Marii Terezii rozdělit na dva díly. Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna z rodu Habsburků byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou, markraběnkou moravskou. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Za její vlády došlo k mnohým reformám státní správy, armády a školství.